LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA MATA UNTUK MELIHAT BENTUK

Nama : _______________________           Tahun 1 :________
Lihat dan kaji gambar bentuk-bentuk asas di bawah. Kemudian lengkapkan jadual yang telah disediakan.


  

Lengkapkan jadual di bawah

Bentuk


Apa yang saya lihat

Ada berapa?
Segi empat sama


3
Segi empat tepat
Segi tiga
BulatanNama:______________                             Tahun 1 : ______
Padankan perkataan dengan bentuknya yang betul.

        
  Segi empat sama                                        

                                                                                                   
  Segi empat tepat
 

  Segitiga


  Bulatan